Leverans- och garantivillkor

Leveransskick: Vap..lager på säljarens eller tillverkarens kontor

Garanti: Nya Giulietti Accordions har 2 (två) års garanti. Inklusive en stämning. dragspel levererade Harmonikkamyint Kristian Hyyppä, Seinäjoki. Dragspelets ägare står för transport/transportförsäkringskostnaderna.

Reglerna om culpaansvar definieras i 5 kap. konsumentskyddslagen